28.01.2022

A study reveals the positive experiences of companies who recruit foreign talent

A recent study has revealed that the experiences of companies who have recruited foreign talent are very positive – with only 6 per cent reporting that their experiences were negative. The majority, around 60 per cent, have recruited foreigners directly to the company. Just over 20 per cent have used foreign temporary labour, and a quarter have done both. Read more here (the article is in Finnish).

Ulkomaalaisia osaajia rekrytoineiden yritysten kokemukset ovat erittäin positiivisia – vain noin 6 prosenttia ilmoitti, että heidän kokemuksensa oli negatiivinen. Suurin osa, noin 60 prosenttia, on rekrytoinut ulkomaalaisia suoraan yrityksen palvelukseen, ulkomaalaista vuokratyövoimaa on käyttänyt hieman yli 20 prosenttia ja noin neljännes on tehnyt kumpaakin. Lue lisää tästä.