Basic

Beginner – A1 and A2 English level

Alla lyhyesti suomeksi / please course the description in Finnish below.

On this Beginners’ course, you will learn to:

 • introduce yourself and start a conversation
 • use basic phrases and expressions
 • understand simple written English

The English Beginners course will help you learn English for everyday life.  In a quick and fun way, you will learn to speak about topics like your family, your home, your hobbies and free time, holidays, shopping, food and restaurants.

We will work in pairs and small groups on different exercises in class, so that you can:

 • develop your listening and reading skills
 • expand your vocabulary
 • learn basic grammar structures
 • build your confidence!

The objective of the course is for you to reach competency level A2, after which you can continue to develop your language skills towards level B.

Request quote

Lyhyesti suomeksi:

Tällä kurssillamme Englannin alkeet kurssillamme opit:

 • esittelemään itsesi ja aloittamaan keskustelun
 • käyttämään  tavallisimpia lauseita ja ilmaisuja
 • ymmärtämään selkeästi kirjoitettua englanninkieltä

Alkeiskurssimme auttaa sinua harjoittelemaan ja oppimaan päivittäin tarvittavaa englanninkieltä. Opit helpolla ja hauskalla tavalla kertomaan perheestäsi, kodistasi, harrastuksistasi, vapaa-ajastasi ja lomistasi. Lisäksi opit kieltä, jota tarvitset käydessäsi kaupassa ja ravintolassa.

Työskentelemme pareittain ja pienessä ryhmässä tehden erilaisia harjoituksia, jotta voit kehittää:

 • kuuntelemis- ja lukemistaitojasi
 • laajentaa sanavarastoasi
 • oppia englanninkielen perusrakenteet
 • rohkaistua puhumaan englantia!

Kurssimme tavoitteena on se, että saavutat osaamistason A2, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluasi taitotasolle B.

Private lessons (PLF08.45)

We provide lessons in General English, Business English or English for specific purposes, for example to support you in your English Language Exam Preparation or preparing for…

600.00€

720.00€

Book now

Private lessons (PLO05.60)

We provide lessons in General English, Business English or English for specific purposes, for example to support you in your English Language Exam Preparation or preparing for…

500.00€

600.00€

Book now

Private lesson – 45min

We provide lessons in General English, Business English or English for specific purposes, for example to support you in your English Language Exam Preparation or preparing for…

75.00€

95.00€

Book now
Private Lesson 60-min

Private lesson – 60min

We provide lessons in General English, Business English or English for specific purposes, for example to support you in your English Language Exam Preparation or preparing for…

100.00€

125.00€

Book now
Private lesson 90-min

Private lesson – 90min

We provide lessons in General English, Business English or English for specific purposes, for example to support you in your English Language Exam Preparation or preparing for…

150.00€

185.00€

Book now