Abi, menesty YO-kokeessa!

Voit sopia Finnbritin englannin tunnit juuri silloin, kuin sinulle parhaiten sopii, myös online. Voit keskittyä juuri niihin osa-alueisiin, joihin haluat ja tarvitset eniten tukea – olipa osa-alue sitten kuullun ja luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen tai kielioppi ja sanasto. Saat nopean kertauksen tärkeimmistä osa-alueista, valikoituja tehtäviä sekä yksilöllistä palautetta tehtävistä ja vinkkejä kehittymiseen.

Lisäksi, voit sopia opettajan kanssa luontevan englanniksi keskustelun ja puhumisen sparraamisesta. Luonteva keskustelu ei vielä ole osa YO-koetta, mutta vaikuttaa opettajasi arvioon osaamisestasi ja siten loppuarvosanaasi sekä halukkuuteesi käyttää englannin kieltä jatkossa, opiskeluissa ja työelämässä. Useat opettajamme toimivat myös Cambridge ja IELTS kielitestien puheosuuden tentaattoreina ja saat heiltä asiantuntevaa valmennusta luonteviin englannin kielisiin puhe- ja keskustelutilanteisiin.

Nämä tehokkaat yksityistunnit nostavat englannin osaamisen tasoasi yo-koetta varten ja menestyt YO-kokeessa!

YO-exam tutoring

YO-Tutoring on demand (YLP04-45)

You will receive focused personal guidance, simulate the test situation, and receive detailed individual feedback and recommendations from the teacher.  The module consists of  4…

372.00€

388.00€

Book now